Tự học sử dụng PhotoImpact 11.0 (Record no. 1505)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01089nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105437.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 40000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111221b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 006.6
Chỉ số ấn phẩm T550H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ngọc Lê
Mục từ liên quan Biên soạn
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tự học sử dụng PhotoImpact 11.0
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Có đĩa CD thực hành đi kèm
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 210tr.
Các đặc điểm vật lý khác Minh họa + 1CD
Khổ 24cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tìm hiểu giao diện PhotoImpact 11.0, các cách nhập xuất ảnh, một số hiệu ứng với ảnh BITMAP, tạo vùng lựa chọn và làm việc với các đối tượng,...; một số hiệu ứng thường sử dụng của PhotoImpact, hướng dẫn cách tách lọc đối tượng và sử dụng thanh công cụ; hướng dẫn cài đặt và in ấn trong PhotoImpact,..
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ PhotoImpact
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm đồ họa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Thành Vinh
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 40000.00   006.6 T550H KM.0005295 04/09/2014 80000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 40000.00   006.6 T550H KM.0005296 04/09/2014 80000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha