A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : (Biểu ghi số 15110)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02795cam a2200373 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17461401
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180502150340.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120912t20132013ilua b 001 0 eng c
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0226816370
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780226816388
Giá tiền 1.214.000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808.06
Số thứ tự M105U
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Turabian, Kate L.
245 12 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề A manual for writers of research papers, theses, and dissertations :
Thông tin khác về nhan đề Chicago Style for students and researchers
Thông tin trách nhiệm Kate L. Turabian ; revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and the University of Chicago Press editorial staff.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 8th edition.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA;
Tên nhà xuất bản, phát hành The University of Chicago Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xv, 448 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 24 cm
490 1# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Chicago guides to writing, editing, and publishing
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "Portions of this book have been adapted from The Craft of Research, 3rd edition, by Wayne C. Booth, Gregory C. Colomb, and Joseph M. Williams, ©1995, 2003, 2008 by The University of Chicago; and The Chicago Manual of Style, 16th edition, ©2010 by The University of Chicago"--title page verso.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (pages 409-433) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations has been fully revised to meet the needs of today’s writers and researchers.

The Manual retains its familiar three-part structure, beginning with an overview of the steps in the research and writing process, including formulating questions, reading critically, building arguments, and revising drafts. Part II provides an overview of citation practices with detailed information on the two main scholarly citation styles (notes-bibliography and author-date), an array of source types with contemporary examples, and detailed guidance on citing online resources.

The final section treats all matters of editorial style, with advice on punctuation, capitalization, spelling, abbreviations, table formatting, and the use of quotations. Style and citation recommendations have been revised throughout to reflect the sixteenth edition of The Chicago Manual of Style. With an appendix on paper format and submission that has been vetted by dissertation officials from across the country and a bibliography with the most up-to-date listing of critical resources available, A Manual for Writers remains the essential resource for students and their teachers.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Dissertations, Academic
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Academic writing
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viết học thuật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bài nghiên cứu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bài luận
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Booth, Wayne C.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Colomb, Gregory G.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Williams, Joseph M.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Ghi chú Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại
NV.00068432018-05-02808.06 M105U2018-05-02Sẵn sàng2018-05-02 Sẵn sàngSẵn sàngCho mượnKho ngoại văn2018-05-02Sách ngoại vănĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L