Oxford Handbook of Commercial Correspondence (Biểu ghi số 15147)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00813cam a22002534a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16604700
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180525093400.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110106s2012 mauab b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780194572132
Giá tiền 558.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự 0-435H
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Ashley, A
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Oxford Handbook of Commercial Correspondence
Thông tin trách nhiệm A. Ashley
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản New Edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA;
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 304 p.;
Khổ 25 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Shows how to handle enquiries, banking, insurance, personnel, and social correspondence. Improves written style by explaining the language of business correspondence.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phong cách viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Thư từ thương mại
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt
 Sách ngoại vănSẵn sàngCho mượn2018-05-082018-05-08Kho ngoại vănĐại học Thăng LongSẵn sàng2018-05-02Đại học Thăng Long428 0-435H2018-05-08Sẵn sàngNV.0006853

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L