Bộ thông sử thế giới vạn năm (Record no. 1517)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01682nam a2200337 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180307111604.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100407b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 250000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn phẩm B450T
Chỉ số phân loại 909.82
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bộ thông sử thế giới vạn năm
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) 2 tập, có tranh minh hoạ
Số của phần/mục trong tác phẩm T.2B
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hoá Thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 2497tr.
Các đặc điểm vật lý khác Ảnh
Khổ 31cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 2490
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1929 đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ II năm 1945 cụ thể là: đại khủng hoảng kinh tế và chính sách của nước Mĩ; Cội nguồn của chủ nghĩa phát xít và sách lược chiến tranh; tương quan lực lượng giữa hoà bình và chiến tranh; đại chiến thế giới lần thứ II, Khoa học kĩ thuật và văn hoá nghệ thuật hiện đại kèm theo phần phụ lục chung
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử hiện đại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách tra cứu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thế giới
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thông sử
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lầu Quân Tín
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Hoàng Điệp
Thuật ngữ liên quan biên dịch, b.s., khảo cứu
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Quang Thái
Thuật ngữ liên quan biên dịch, b.s., khảo cứu
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Trình
Thuật ngữ liên quan biên dịch, b.s., khảo cứu
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng ôn Nhân Tông
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Đăng Thao
Thuật ngữ liên quan biên dịch, b.s., khảo cứu
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 250000.00   909.82 B450T KM.0003873 01/10/2014 500000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 250000.00   909.82 B450T KM.0003874 01/10/2014 500000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha