IELTS Listening strategies for the ielts test (Biểu ghi số 15251)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00995nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180524105736.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110225b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 198 000 VND
Chỉ số ISBN 9786045835807
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
Chỉ số ấn phẩm I-302L
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lý Á Tân
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính IELTS Listening strategies for the ielts test
Thông tin trách nhiệm Lý Á Tân ch.b. ; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 306tr.;
Các đặc điểm vật lý khác bảng,
Khổ 26cm
Tư liệu đi kèm CD
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu các bài luyện thi nghe IELTS, các bộ đề thi mẫu dành cho các thí sinh tham dự môn thi nghe IELTS. Phần nội dung ghi âm và đáp án của các bộ đề thi trên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát IELTS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Huy Lâm
Thuật ngữ liên quan Chuyển ngữ phần chú giải
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Không cho mượn Ghi chú Số lần ghi mượn Được ghi mượn Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Số lần gia hạn
2018-05-18Sẵn sàngKho mượn2020-06-172020-06-17KM.0010411Đại học Thăng Long2018-05-18Sẵn sàng428.076 I-302L Đại học Thăng LongCho mượn2018-05-1512020-12-18Tài liệu kho mượnSẵn sàng1
2018-05-18Sẵn sàngKho mượn2018-11-132018-11-01KM.0010412Đại học Thăng Long2018-05-18Sẵn sàng428.076 I-302L Đại học Thăng LongCho mượn2018-05-151 Tài liệu kho mượnSẵn sàng1

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L