Essential phonetics for IELTS (Biểu ghi số 15326)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01237cam a22002774a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16604700
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180525162357.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110106s2012 mauab b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786047556663
Giá tiền 98.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
Số thứ tự E206S
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hu Min
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Essential phonetics for IELTS
Thông tin trách nhiệm Ch.b.: Hu Min, John A. Gordon ; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 113 p. :
Khổ 25 cm.
Các đặc điểm vật lý khác fig., tab, CD
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Quyển sách này có tổng cộng 6 bài, trình bày những phần cơ bản của ngữ âm và ngữ điệu tiếng Anh. Các bài tập được chú ý thiết kế vừa mang tính ứng dụng vừa thú vị. Những nội dung có liên quan khác cũng như những bài tập tương đối dài sẽ được thêm vào phần phụ lục phía sau để làm tài liệu tham khảo.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ âm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do IELTS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Gordon, John A.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Huy Lâm
Thuật ngữ xác định vai trò chuyển ngữ phần chú giải
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Không cho mượn Ghi chú Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu
Sẵn sàngTài liệu kho mượn2018-05-25Đại học Thăng Long2018-05-252018-05-25Đại học Thăng LongCho mượn2018-05-15KM.0010429Sẵn sàngKho mượn428.076 E206S Sẵn sàng
Sẵn sàngTài liệu kho mượn2018-05-25Đại học Thăng Long2018-05-252018-05-25Đại học Thăng LongCho mượn2018-05-15KM.0010430Sẵn sàngKho mượn428.076 E206S Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L