Lessons For IELTS - Advanced speaking (Record no. 15334)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01016nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180528101105.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786045852880
Giá tiền 152.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Lessons For IELTS - Advanced speaking
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017.
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh :
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 152 p.;
Khổ 25 cm;
Các đặc điểm vật lý khác CD.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung New oriental education & Technology IELTS research institute
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This course provides advanced-level students with language and practice activities which will lead to higher band scores in the IELTS Speaking test. The course also contains tips and advice for engaging in a conversation-style test, where the skills of listening to the questions and responding appropriately are very important.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nói
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do IETLS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 28/05/2018 1 4 428.076 L200S KM.0010453 25/05/2020 26/12/2019 28/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-05-15
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 28/05/2018 1   428.076 L200S KM.0010454 01/10/2019 23/09/2019 28/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-05-15

Powered by Koha