Lessons For IELTS - Writing (Biểu ghi số 15338)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01250nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180528110114.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786048557836
Giá tiền 208.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
Số thứ tự L200S
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Lessons For IELTS - Writing
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh :
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 206 p.;
Khổ 25 cm;
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung New oriental education & Technology IELTS research institute
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This book is designed to help you to prepare for the test in a systematic way. You will learn a lot of useful vocabulary, and you will learn how to predict and listen for different kinds of information. The exercises have been worked out for your extensive practice, and useful tips have been provided in the hope that you will be able to answer different kinds of question in the Writing test. You will also further develop your listening skills listening to dialogues and monologues spoken with a variety of accents on topics that typically occur in the IELTS Writing test.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do IETLS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn

Biểu ghi này không có ĐKCB.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L