IELTS Listening Recent Actual Tests (Biểu ghi số 15347)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02004nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180530160700.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786045837498
Giá tiền 144.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
Số thứ tự I-302S
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề IELTS Listening Recent Actual Tests
Thông tin trách nhiệm New channel international education group.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015.
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh :
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 127 p.;
Khổ 25 cm;
Các đặc điểm vật lý khác CD
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Multi-level IELTS preparation series
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải List of Listening Tests and their Test Dates

Test 1

Section 1: Asking for Moving Service
Section 2: Schedule of the Annual Conference on Mastering Computer Languages
Section 3: Asking for Advice on Choosing Courses
Section 4: How to Choose Flooring Materials

Test 2

Section 1: Booking a Hotel
Section 2: Looking for Volunteer Workers
Section 3: Environmental Change Brought by Farming
Section 4: Insects and Pest Control

Test 3

Section 1: Returning the Rice Cooker
Section 2: A Map of the University of New South Wales
Section 3: Discussion on Issues in the Marketing Area
Section 4: History of Bikes

Test 4
Section 1: Recycling
Section 2: How to Make a Résumé
Section 3: Talking About What Returning Students Should Study
Section 4: Introduction on Curriculum and Facilities of assamatta University

Test 5

Section 1 House Renting
Section 2: Waste Sorting, Collection, and Disposal
Section 3: Asking About Thesis Requirements
Section 4: Austrila’s Water Shortage

Test 6
Section 1 Asking for House Cleaning Service
Section 2: Australian Quarantine Service in Sydney Airport
Section 3: Introduction on Layout and Facilities of a Library
Section 4: Desert Crocodile in Africa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc hiểu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do IETLS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng New channel international education group.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ghi chú Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Thư viện sở hữu Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn Ngày bổ sung Số lần gia hạn
2018-05-15 2018-05-29Đại học Thăng Long428.076 I-302S2018-05-29 KM.0010489Kho mượnĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngTài liệu kho mượn 2018-05-29 
2018-05-15 2018-05-29Đại học Thăng Long428.076 I-302S2019-07-112019-07-08KM.0010490Kho mượnĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngTài liệu kho mượn12018-05-291

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L