Winning at IELTS Reading (Biểu ghi số 15409)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01194nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180605143916.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786045819968
Giá tiền 240.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
Số thứ tự W311N
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Mei, Wang Chun
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Winning at IELTS Reading
Thông tin trách nhiệm Wang Chun Mei - Li Xiao Li
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Nhân Trí Việt
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015.
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh:
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 266 p.;
Khổ 25 cm;
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải CONTENTS

Introduction IELTS Reading Activities

Unit One: Natural Phenomena

Unit Two: Important Events in Human History

Unit Three: Transportation

Unit Four: Language

Unit Five: Environment Protection

Unit Six: Animals

Unit Seven: Architecture

Unit Eight: Social Issues

Unit Nine: Medical Science

Unit Ten: Agriculture, Industry and Commerce

Unit Eleven: Eduction

Unit Twelve: Science and Technology

IELTS Reading Tests

Test 1
Test 2
Test 3
Answer Key
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do IETLS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Li, Xiao Li
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Ghi chú Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Kho tài liệu Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối
Cho mượnSẵn sàng2018-05-15Tài liệu kho mượnKM.0010549Sẵn sàng2018-06-05Đại học Thăng Long2018-06-05 428.076 W311NĐại học Thăng LongKho mượnSẵn sàng2018-06-05
Cho mượnSẵn sàng2018-05-15Tài liệu kho mượnKM.0010550Sẵn sàng2018-06-05Đại học Thăng Long2018-06-05 428.076 W311NĐại học Thăng LongKho mượnSẵn sàng2018-06-05

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L