Cobuild IELTS Dictionary (Biểu ghi số 15416)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01439nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180605152457.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786045833636
Giá tiền 348.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 423
Số thứ tự C400B
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cobuild IELTS Dictionary
Thông tin khác về nhan đề : The source of authentic English
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015.
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh :
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxix, 962 p.;
Khổ 23 cm;
Các đặc điểm vật lý khác ill.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Collins
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cobuild IELTS Dictionary - the essential dictionary for success in the IELTS exam.

-All the words and phrases you need for a high IELTS score, explained in full sentences.

-Authentic examples from the Collins Corpus, spcially selected to show the style of language used in the IELTS exam.

-Words that frequently appear in the IELTS exam are clearly labelled, showing you which words to learn first.

-Over 500 engaging feature boxes, showing collocations, related words and usage information to help you build your vocabulary.

-Thousands of synonyms and antonyms enable you to create variety in your spoken and written English.

-The sections on Writing for IELTS and Speaking for IELTS help you to use English accurately and confidently during the exam and beyond.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Từ điển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do IETLS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Ghi chú Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu
Tài liệu kho mượn423 C400BSẵn sàngSẵn sàng2018-06-05Cho mượnKho mượnSẵn sàngKM.0010633 2018-05-152018-06-052018-06-05Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long
Tài liệu kho mượn423 C400BSẵn sàngSẵn sàng2018-06-05Cho mượnKho mượnSẵn sàngKM.0010634 2018-05-152018-06-052018-06-05Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long
Tài liệu kho mượn423 C400BSẵn sàngSẵn sàng2018-11-06Cho mượnKho mượnSẵn sàngKM.0010810 2018-10-302018-11-062018-11-06Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long
Tài liệu kho mượn423 C400BSẵn sàngSẵn sàng2018-11-06Cho mượnKho mượnSẵn sàngKM.0010809 2018-10-302018-11-062018-11-06Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L