Cobuild IELTS Dictionary (Biểu ghi số 15416)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01439nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180605152457.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786045833636
Giá tiền 348.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 423
Số thứ tự C400B
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cobuild IELTS Dictionary
Thông tin khác về nhan đề : The source of authentic English
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015.
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh :
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxix, 962 p.;
Khổ 23 cm;
Các đặc điểm vật lý khác ill.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Collins
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cobuild IELTS Dictionary - the essential dictionary for success in the IELTS exam.

-All the words and phrases you need for a high IELTS score, explained in full sentences.

-Authentic examples from the Collins Corpus, spcially selected to show the style of language used in the IELTS exam.

-Words that frequently appear in the IELTS exam are clearly labelled, showing you which words to learn first.

-Over 500 engaging feature boxes, showing collocations, related words and usage information to help you build your vocabulary.

-Thousands of synonyms and antonyms enable you to create variety in your spoken and written English.

-The sections on Writing for IELTS and Speaking for IELTS help you to use English accurately and confidently during the exam and beyond.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Từ điển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do IETLS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Ghi chú Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại
2018-06-05Đại học Thăng Long2018-06-05Kho mượn2018-06-05 Sẵn sàngSẵn sàng423 C400B2018-05-15Cho mượnSẵn sàngTài liệu kho mượnKM.0010633Đại học Thăng Long
2018-06-05Đại học Thăng Long2018-06-05Kho mượn2018-06-05 Sẵn sàngSẵn sàng423 C400B2018-05-15Cho mượnSẵn sàngTài liệu kho mượnKM.0010634Đại học Thăng Long
2018-11-06Đại học Thăng Long2018-11-06Kho mượn2018-11-06 Sẵn sàngSẵn sàng423 C400B2018-10-30Cho mượnSẵn sàngTài liệu kho mượnKM.0010810Đại học Thăng Long
2018-11-06Đại học Thăng Long2018-11-06Kho mượn2018-11-06 Sẵn sàngSẵn sàng423 C400B2018-10-30Cho mượnSẵn sàngTài liệu kho mượnKM.0010809Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L