Social stratification and inequality : (Biểu ghi số 15485)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01423cam a2200313 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16542417
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180803090010.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101118s2012 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780078111655
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 305.5
Số thứ tự S419-I
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Kerbo, Harold R.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Social stratification and inequality :
Thông tin khác về nhan đề class conflict in historical, comparative, and global perspective
Thông tin trách nhiệm Harold R. Kerbo.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 8th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York, NY :
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii, 519, [90] p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. r1-r48) indexes.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The 8th edition of Social Stratification and Inequality continues to provide a comprehensive, up-to-date exploration of the economic and social divisions in human societies. Extensive comparative information, as well as an overview of how social stratification has changed and evolved over time, gives readers a global perspective on class conflict. Praised for its thorough research and scholarship, Social Stratification and Inequality includes current statistics and the latest trends in the field.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Social classes
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Social conflict
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Equality
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Social mobility
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tầng lớp xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mâu thuẫn xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bình đẳng
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ghi chú Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Không cho mượn Nguồn phân loại
2018-07-08Sẵn sàngSẵn sàngNV.00069612018-08-03Đại học Thăng LongKho ngoại vănSẵn sàng305.5 S419-I2018-08-03Sách ngoại văn2018-08-03Đại học Thăng LongCho mượn 
2018-07-08Sẵn sàngSẵn sàngNV.00069622018-08-03Đại học Thăng LongKho ngoại vănSẵn sàng305.5 S419-I2018-08-03Sách ngoại văn2018-08-03Đại học Thăng LongCho mượn 
2018-07-08Sẵn sàngSẵn sàngNV.00069632018-08-24Đại học Thăng LongKho ngoại vănSẵn sàng305.5 S419-I2018-08-24Sách ngoại văn2018-08-24Đại học Thăng LongCho mượn 
2018-07-08Sẵn sàngSẵn sàngNV.00069642018-08-24Đại học Thăng LongKho ngoại vănSẵn sàng305.5 S419-I2018-08-24Sách ngoại văn2018-08-24Đại học Thăng LongCho mượn 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L