Thiết kế giải pháp giá trị (Biểu ghi số 15584)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02031nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180911135010.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786047731831
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự TH307K
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Thiết kế giải pháp giá trị
Thông tin trách nhiệm Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith; Người dịch: Nguyễn Thụy Khánh Chương
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Value proposition design
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành NXB Thế Giới,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 311tr. ;
Khổ 29 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Value proposition design (Thiết kế giải pháp giá trị) tập trung vào 2 yếu tố quan trọng của khung mô hình kinh doanh, là phân khúc khách hàng và giải pháp giá trị. Bí quyết để tạo ra được những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong muốn chính là tìm ra sự phù hợp giữa hồ sơ khách hàng (mong muốn của khách hàng) và giải pháp giá trị (sản phẩm và dịch vụ) của bạn.

 Sản phẩm và dịch vụ của bạn có đáp ứng được những việc cần làm của khách hàng ko?

 Sản phẩm và dịch vụ của bạn có giúp giải quyết những vấn đề rắc rối, khó nhằn của khách hàng ko?

 Và sau cùng, sản phẩm và dịch vụ của bạn có tạo ra một lợi ích nào đó cho khách hàng ko?

Quy trình chuẩn cùng những hướng dẫn vô cùng chi tiết và dễ hiểu sẽ giúp bạn thiết kế được giải pháp giá trị đúng cho doanh nghiệp của bạn, không chỉ hữu ích cho chủ doanh nghiệp hiện hữu, mà cả cho những người đang khởi sự kinh doanh.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mô hình kinh odanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giải pháp giá trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sản phẩm và dịch vụ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Osterwalder, Alex
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Pigneur, Yves
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Smith, Alan
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Thụy Khánh Chương
Thuật ngữ xác định vai trò Người dịch
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Số lần ghi mượn Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ghi chú Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Được ghi mượn Kho tài liệu
658.4 TH307KSẵn sàng5Đại học Thăng LongKM.00106452018-09-11Tài liệu kho mượn2019-05-14Đại học Thăng Long2019-05-142018-09-11Sẵn sàngSẵn sàng Cho mượn2018-09-112019-05-21Kho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L