Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh (Biểu ghi số 15587)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01899nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180911160741.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 978604597778
Giá tiền 299.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự T108L
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh
Thông tin trách nhiệm Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Người dịch: Lưu Thị Thanh Huyền
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Business Model Generation
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành NXB Thế Giới,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 288 tr. ;
Khổ 19 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Tạo lập mô hình kinh doanh là cuốn sổ tay dành cho những doanh nhân có khao khát thay đổi, khao khát vươn lên.

Qua cuốn sách bạn sẽ:

- Biết được cách thiết kế và thực hiện có hệ thống mô hình kinh doanh mang tính đột phá - hoặc phân tích và tái tạo một mô hình cũ.

- Hiểu rõ hơn về khách hàng, các kênh phân phối, đối tác, dòng doanh thu, chi phí và giá trị cốt lõi của mình....

Tạo lập mô hình kinh doanh mang đến cho bạn những kỹ thuật sáng tạo thiết thực đang được các nhà tư vấn kinh doanh và các công ty hàng đầu thế giới sử dụng. Với đối tượng độc giả mục tiêu là những con người hành động, cuốn sách được thiết kế theo hướng trực quan, dễ hiểu, dễ áp dụng. Cuốn sách dành cho những người sẵn sàng vứt bỏ đường lối tư duy cũ để tiếp nhận những mô hình sáng tạo giá trị mới. Do đó, nó phù hợp với các lãnh đạo, cố vấn và các doanh nhân của mọi tổ chức.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mô hình kinh odanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Pigneur, Yves
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Osterwalder, Alexander
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lưu Thị Thanh Huyền
Thuật ngữ xác định vai trò Người dịch
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Ghi chú Thư viện hiện tại Được ghi mượn Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Thư viện sở hữu Ngày ghi mượn cuối Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Không cho mượn Đăng ký cá biệt Số lần ghi mượn Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế
Sẵn sàngSẵn sàng2018-09-11Đại học Thăng Long2019-09-08Sẵn sàngKho mượnĐại học Thăng Long2019-08-092019-08-09658.4 T108LCho mượnKM.00106476 Tài liệu kho mượn2018-09-112018-09-11

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L