Achieve with accountability : (Biểu ghi số 15637)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01847cam a2200337 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 19466700
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181023092000.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170127s2017 nju 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781119314080
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 650.1
Số thứ tự A102-I
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Evans, Mike,
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm author.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Achieve with accountability :
Thông tin khác về nhan đề ignite engagement, ownership, perseverance, alignment & change /
Thông tin trách nhiệm Mike Evans.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA;
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 172 pages ;
Khổ 24 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Achieve with Accountability presents a recipe for awakening the whatever it takes attitude to achieve what matters most to individuals, teams and organizations. Discover how to transform accountability into a positive, engaging and forward looking experience that will secure your position in the new world of work. Learn how to kick-start a revolution that will blast your team or organization to new heights of success. We are in a brawl with no rules, where the fast, flexible and agile will eat and spit out the slow, over-thinking and complacent. When you relinquish accountability you place your future in the hands of other people or events. It's only by taking accountability and ownership for our circumstances that we can achieve what matters most. Embrace the accountability fundamentals that have helped individuals, teams and organizations for years to achieve and exceed what matters most.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational behavior.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Responsibility.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Employee motivation.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational change.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational effectiveness.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Leadership.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nhân lực
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Trách nhiệm.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hiệu quả tổ chức
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Ghi chú Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Không cho mượn Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại
2018-10-232018-10-23Sẵn sàngĐại học Thăng Long2018-10-23Kho ngoại vănSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2018-10-15NV.0007267Sách ngoại vănCho mượn650.1 A102-I 
2018-10-232018-10-23Sẵn sàngĐại học Thăng Long2018-10-23Kho ngoại vănSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2018-10-15NV.0007268Sách ngoại vănCho mượn650.1 A102-I 
2018-10-232018-10-23Sẵn sàngĐại học Thăng Long2018-10-23Kho ngoại vănSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2018-10-15NV.0007269Sách ngoại vănCho mượn650.1 A102-I 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L