The agile marketer : (Biểu ghi số 15638)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 03347cam a2200325 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18919100
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181023092624.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151228s2016 nju b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781119223009
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.8
Số thứ tự A100G
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Smart, Roland,
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm author.
245 14 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề The agile marketer :
Thông tin khác về nhan đề turning customer experience into your competitive advantage
Thông tin trách nhiệm Roland Smart.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 1 edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA;
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii, 219 pages ;
Khổ 24 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "The marketer's guide to modernizing platforms and practices Marketing in the digital era is a whole new game: it's fundamentally about competing on the customer experience. Marketers must integrate a complex set of technologies to capture the customer's digital body language--and thereby deliver the right experiences, at the right times, via the right channels. This approach represents a formidable technological and practical challenge that few marketers have experience with. The methods that enable marketers to meet this challenge are emerging from an unexpected place: the world of software development. The Agile methodologies that once revolutionized software development are now revolutionizing marketing. Agile provides the foundation for alignment between the marketing and product management sides. It can unleash a whole array of new marketing opportunities for growth hacking as well as for "baking" marketing directly into your products or services. Beyond that, as a discipline it can serve as a bridge to strategic alignment, positioning the chief marketing officer alongside the chief product officer as the two primary drivers of the business. Written by a premier practitioner of modern marketing, this book will provide you with: Insights on the evolution of product development and management in the organization--and why marketing must partner with them in the new era An understanding of Agile methods and their application to marketing A plan for integrating Agile with your traditional methods Tactics to drive alignment with product management A pathway to becoming the steward of customer experience Rich with examples, case studies, illustrations, and exercises drawn from the author's wide-ranging experience (from startups to a top global technology company), The Agile Marketer will help you transform marketing in your organization, in spirit and practice--and help realize its critical roles in product management and the customer experience"--
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "This book is for marketing leaders who are attempting to modernize their marketing practices,the platforms that support them- so that they can partner with the chief poduct officer to innovate, drive the business, and establish competitive advantage. It's also for marketers who recognize a unique opportunity to position marketing as the "steward" not just of the brand but of customer experience across the board"--
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Product management.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Marketing
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Strategic planning.
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa BUSINESS & ECONOMICS / Marketing / General.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếp thị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản lý sản phẩm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lập kế hoạch chiến lược
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Không cho mượn Ghi chú Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế
658.8 A100GĐại học Thăng LongCho mượn2018-10-15Đại học Thăng Long2018-10-23 Kho ngoại vănNV.00072792018-10-23Sách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàngSẵn sàng2018-10-23
658.8 A100GĐại học Thăng LongCho mượn2018-10-15Đại học Thăng Long2018-10-23 Kho ngoại vănNV.00072802018-10-23Sách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàngSẵn sàng2018-10-23
658.8 A100GĐại học Thăng LongCho mượn2018-10-15Đại học Thăng Long2018-10-23 Kho ngoại vănNV.00072812018-10-23Sách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàngSẵn sàng2018-10-23

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L