Adventures in coding (Biểu ghi số 15640)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02669cam a2200313Ki 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 921868577
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển OCoLC
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181023094919.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150921s2016 inua 001 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1119232686
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781119232681
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.1
Số thứ tự A102V
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Holland, Eva,
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm author.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Adventures in coding
Thông tin trách nhiệm by Eva Holland and Chris Minnick.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York;
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons Inc,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 300 pages :
Các đặc điểm vật lý khác color illustrations ;
Khổ 24 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Learn to code the fun way with nine real projects for true beginners Adventures in Coding is written specifically for young people who want to learn how to code, but don't know where to begin. No experience? No problem! This book starts from the very beginning to take you from newbie to app-builder in no time. You'll 'learn by doing' as you build projects designed to help you master fundamental programming skills and you'll have a great time doing it. These skills form the foundation of any programmer's tool set, and you'll continue to use them as you graduate to other devices and more difficult projects. Each chapter includes a video to help clear up any confusion and make sure you really understand, so you can keep programming your way through every single project without hitting major roadblocks. If you're ready to start designing your own program, this book will help you get started today. More and more kids are learning to code, and many schools offer basic programming classes as part of the regular curriculum.
This book is structured like a class, starting with the basics and building skill upon skill, making it both a perfect accompaniment to formal instruction and an ideal guide for self-study. * Learn the basic programming skills you'll use everywhere * Build nine fun projects from super-basic to pretty challenging * Build the skills you need to create bigger and better apps * Watch video tutorials for extra help and explanations How many times have you played with an app only to find yourself wishing it had this or that feature? If you learn how to code, you can be the creator of the next big app! But it all starts with that first small project. Adventures in Coding provides all the information you need, so let's get coding!
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer programming.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Application software
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Scratch (Computer program language)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lập trình máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phần mềm ứng dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Minnick, Chris,
Thuật ngữ xác định vai trò author.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Nguồn phân loại Ghi chú Thư viện hiện tại
005.1 A102VSẵn sàng2018-10-23Đại học Thăng LongSách ngoại vănNV.0007273Sẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn2018-10-232018-10-23Cho mượn 2018-10-15Đại học Thăng Long
005.1 A102VSẵn sàng2018-10-23Đại học Thăng LongSách ngoại vănNV.0007274Sẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn2018-10-232018-10-23Cho mượn 2018-10-15Đại học Thăng Long
005.1 A102VSẵn sàng2018-10-23Đại học Thăng LongSách ngoại vănNV.0007275Sẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn2018-10-232018-10-23Cho mượn 2018-10-15Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L