Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Record no. 1566)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00811nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105438.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 18000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306
Chỉ số ấn phẩm C460S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Ngọc Thêm
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cơ sở Văn hóa Việt Nam
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1999
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 334tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Chương trình giáo trình đại học
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách giới thiệu nét đặc trưng, khái niệm cơ bản của nền văn hóa Việt Nam.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa - Nghệ thuật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 18000.00 32 5 306 C460S KM.0001767 30/08/2021 30/08/2021 36000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 18000.00 28 15 306 C460S KM.0001768 30/08/2021 30/08/2021 36000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha