Off-centered leadership : (Biểu ghi số 15718)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01607cam a2200289 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18866229
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181026142453.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151120s2016 njua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781119141693
Giá tiền 25.00 USD
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự O-427R
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Calagione, Sam,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Off-centered leadership :
Thông tin khác về nhan đề the Dogfish Head guide to motivation, collaboration and smart growth /
Thông tin trách nhiệm Sam Calagione.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA;
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons Inc,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xviii, 254 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 23 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Find out what happens when companies stop competing and start collaborating. Off-Centered Leadership considers an innovative approach to business by exploring what happens when companies stop competing and start collaborating both externally in the marketplace and internally in building a culture of communication, trust and alignment. Brimming with lessons on entrepreneurship and culture from the founder of Dogfish Head Craft Brewery, one of the fastest growing independent brewery in the country,members of his leadership team and external mentors from the worlds of business and art, this game-changing text turns competition on its head by showcasing how competing organizations can work together and with other local businesses to reach a common goal.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Brewing industry
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Small business
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Leadership
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngành công nghiệp sản xuất bia
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Ghi chú Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Kho tài liệu Thư viện sở hữu
NV.0007480Sách ngoại văn2018-10-262018-10-15Sẵn sàng658.4 O-427RCho mượnSẵn sàngSẵn sàng2018-10-26Đại học Thăng Long2018-10-26 Kho ngoại vănĐại học Thăng Long
NV.0007481Sách ngoại văn2018-10-262018-10-15Sẵn sàng658.4 O-427RCho mượnSẵn sàngSẵn sàng2018-10-26Đại học Thăng Long2018-10-26 Kho ngoại vănĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L