Collins Work on your Grammar – Upper Intermediate (B2) (Biểu ghi số 15764)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02387nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181210084506.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786045807262
Giá tiền 148.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 425
Số thứ tự C428L
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Collins Work on your Grammar – Upper Intermediate (B2)
Thông tin khác về nhan đề : Over 200 exercises to improve your English grammar
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh :
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 127 p,;
Khổ 25 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Collins
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Collins Work on your Grammar – Upper Intermediate (B2) is a new practice book that covers the key grammar points needed by learners of English at Upper Intermediate level (CEF level B2).

This book is an essential resource for learners who want to improve their English grammar. Each of the 30 units presents a different area of grammar using clear language and examples. This is followed by practice exercises to ensure the learner will remember and be able to use what they have learnt with confidence in their written and spoken English.

The grammar covered in Collins Work on your Grammar – Upper Intermediate (B2) has been carefully selected based on Collins Corpus research and the experience of our language experts. As a result, this book provides plenty of useful practice with authentic, up-to-date examples of language usage in context. A carefully structured layout makes sure the language is always clear and the book is easy to navigate. Collins Work on your Grammar – Upper Intermediate (B2) is ideal for self-study or for use in the classroom, and is an essential resource for students and teachers.

Focuses on the grammar required at Upper Intermediate level (CEF level B2)
Thirty units with clear presentation material followed by practice exercises
Authentic examples of real English, taken from the Collins Corpus
Clear structure and presentation of language
Plenty of room to write in
Full answer key included
Ideal for self-study or for use in the classroom
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4654
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4654
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4654
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ghi chú Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Số lần ghi mượn Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Số lần gia hạn Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt
2018-10-30Tài liệu kho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngKho mượn12019-01-10Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng Long425 C428L Sẵn sàng 2018-11-022019-01-212018-11-02KM.0010716
2018-10-30Tài liệu kho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngKho mượn  Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng Long425 C428L Sẵn sàng 2018-11-022018-11-022018-11-02KM.0010717
2018-10-30Tài liệu kho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngKho mượn  Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng Long425 C428L Sẵn sàng 2018-11-022018-11-022018-11-02KM.0010718
2018-10-30Tài liệu kho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngKho mượn12019-03-29Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng Long425 C428L1Sẵn sàng 2018-11-022019-05-292018-11-02KM.0010715

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L