Language development (Biểu ghi số 15991)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01615cam a2200301 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17453097
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181218084438.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120905t20142009caua b 001 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781133939092
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1133939090
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 401.93
Số thứ tự L106U
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hoff, Erika
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Language development
Thông tin trách nhiệm Erika Hoff.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Fifth edition.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA;
Tên nhà xuất bản, phát hành Cengage Learning,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 459 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 27 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Cengage Advantage Books
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (pages 372-430) and indexes.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Erika Hoff's LANGUAGE DEVELOPMENT, 5th Edition communicates both the content and the excitement of this quickly evolving field. By presenting a balanced treatment that examines all sides of the issues, Hoff helps readers understand different theoretical points of view-- and the research processes that have lead theorists to their findings. After an overview and history of the field, Hoff thoroughly covers the biological bases of language development and the core topics of phonological, lexical, and syntactic development. She also provides in-depth discussions of the communicative foundations of language, the development of communicative competence, language development in special populations, childhood bilingualism, and language development in the school years.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Language acquisition.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếp thu ngôn ngữ.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển ngữ âm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển ngôn ngữ
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Không cho mượn Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Kho tài liệu Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Ghi chú Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại
Sách ngoại vănSẵn sàng2018-12-182018-12-18401.93 L106UCho mượnNV.0007598Đại học Thăng LongKho ngoại vănSẵn sàng2018-12-18Đại học Thăng Long2018-12-15Sẵn sàng 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L