Language in mind : (Biểu ghi số 15992)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02321cam a2200301 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18017449
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181218085247.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140124s2014 maua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780878935987
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 401.9
Số thứ tự L106U
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Sedivy, Julie.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Language in mind :
Thông tin khác về nhan đề an introduction to psycholinguistics
Thông tin trách nhiệm Julie Sedivy, University of Calgary.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản First Edition.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA:
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 558 pages :
Các đặc điểm vật lý khác color illustrations ;
Khổ 28 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes indexes.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The field of psycholinguistics has grown considerably over the past decades, and is of relevance to various disciplines. Courses in psycholinguistics/psychology of language range from large, lower-level courses to specialized seminar-style courses, taught within Psychology departments, Linguistics departments, and other departments or programs that deal with aspects of language and communication. This new book provides a broad, introductory survey to psycholinguistics that will remain relevant to students whether or not they continue on in the field. Language in Mind addresses important questions and approaches, reflecting a variety of theoretical orientations and viewpoints and provoking a sense of curiosity about language and the structures in the mind and brain that give rise to it. Intriguing stories--presented in an accessible, energetic writing style--set the stage with a question; students then work through a series of theoretical refinements and counterarguments, guided through these unfolding stories with the help of suggested classroom demonstrations and activities. The result is a creative, pleasurable, and deep level of engagement by the student. Throughout, the author communicates the dynamic and evolving nature of the field, synthesizing the key ideas underpinning psycholinguistics research. This approach, in conjunction with the presentation of actual sample stimuli and results, prepares students to be more successful consumers of primary source material.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Psycholinguistics.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Cognition.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tâm lý học.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tâm trí
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nhận thức
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Không cho mượn Ghi chú Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu
Đại học Thăng Long 401.9 L106USách ngoại văn2018-12-18Sẵn sàng2018-12-18Kho ngoại văn2018-12-18Đại học Thăng LongCho mượn2018-12-15Sẵn sàngNV.0007602Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L