Critical Thinking in Language Learning (Biểu ghi số 15993)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01631cam a2200277 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18017449
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190612092408.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140124s2014 maua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781499245868
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 371.3
Số thứ tự CR314-I
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Schuster, Engracia Angrill
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Critical Thinking in Language Learning
Thông tin trách nhiệm Engracia Angrill Schuster, Erin Dougherty
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản First Edition.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA:
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 558 pages :
Các đặc điểm vật lý khác color illustrations ;
Khổ 28 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải In "Critical Thinking in Language Learning" long-time professor of Spanish, Engracia Angrill Schuster, proposes practical changes in our approach to language instruction, mainly giving culture its rightful role as a driving force for communication. The result of extensive research and professional experience, the book offers a systematic approach for curriculum developers and instructors wanting to teach language and culture simultaneously—creating an environment that emphasizes language acquisition through cultural inquiry and exploration. Intended primarily for higher education, many of Schuster's ideas and tactics are nonetheless well-suited to the second language K-12 curricula.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tư duy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Dạy ngôn ngữ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Dougherty, Erin
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5255
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5255
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5255
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày ghi mượn cuối Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Ghi chú Không cho mượn Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Số lần ghi mượn Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu
2019-01-182019-02-19Đại học Thăng Long371.3 CR314-I2018-12-15Cho mượnĐại học Thăng Long 2018-12-181Sẵn sàngNV.0007593Sách ngoại vănSẵn sàng2018-12-18Sẵn sàngKho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L