Memory, psychology and second language learning (Biểu ghi số 15994)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02474cam a2200301 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14830039
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190612091332.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 070501s2007 ne a b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9789027219787
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 418
Số thứ tự M202-O
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Randall, Mick
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Memory, psychology and second language learning
Thông tin trách nhiệm Mick Randall.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Amsterdam ;
-- Philadelphia :
Tên nhà xuất bản, phát hành John Benjamins Pub.,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang viii, 219 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
490 1# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Language learning & language teaching ;
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. [203]-215) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This book explores the contributions that cognitive linguistics and psychology, including neuropsychology, have made to the understanding of the way that second languages are processed and learnt. It examines areas of phonology, word recognition and semantics, examining `bottom-up' decoding processes as compared with `top-down' processes as they affect memory. It also discusses second language learning from the acquisition/learning and nativist/connectionist perspectives. These ideas are then related to the methods that are used to teach second languages, primarily English, in formal classroom situations. This examination involves both `mainstream' communicative approaches, and more traditional methods widely used to teach EFL throughout the world. The book is intended to act both as a textbook for students who are studying second language teaching and as an exploration of issues for the interested teacher who would like to further extend their understanding of the cognitive processes underlying their teaching.Mick Randall is currently Senior Lecturer in TESOL and Head of the Institute of Education at the British University in Dubai. He has taught courses in second language learning and teaching, applied linguistics and psychology in a number of different contexts. He has a special interest in the cognitive processing of language and in the psycholinguistics of word recognition, spelling and reading.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Second language acquisition.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Psycholinguistics.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Memory.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tâm lý học
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5253
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5253
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5253
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Ghi chú Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Kho tài liệu Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại
2018-12-19Cho mượnNV.0007591Sách ngoại văn 418 M202-O2018-12-15Sẵn sàngĐại học Thăng LongKho ngoại văn2018-12-19Sẵn sàngSẵn sàng2018-12-19Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L