Critical Cultural Awareness: Managing Stereotypes Through Intercultural (Language) Education (Biểu ghi số 15996)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01918cam a2200313 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 982652353
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển OCoLC
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190122151941.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170725s2017 ne a b 000 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781443845229
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 410.1
Số thứ tự CR314-I
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Critical Cultural Awareness: Managing Stereotypes Through Intercultural (Language) Education
Thông tin khác về nhan đề Managing Stereotypes Through Intercultural (Language) Education
Thông tin trách nhiệm Editor by: Stephanie Ann Houghton, Yumiko Furumura, Maria Lebedko, Song Li
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Unabridged edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge:
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge Scholars Publishing;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 285 pages ;
Khổ 22 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải In a rapidly globalizing world, one of the most challenging barriers to be overcome is the stereotype. This book aims to promote understanding of the nature of stereotypes and to suggest ways in which teachers can manage them by developing critical cultural awareness as an intrinsic part of the intercultural communicative competence of their students. Part I explores ways of defining, eliciting and illustrating stereotypes from theoretical standpoints. Part II showcases ways of addressing stereotypes through intercultural (language) education to provide teachers with a firm platform for the practical application of their knowledge and skills when attempting to manage stereotypes in the classroom
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ và văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo dục
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Houghton, Stephanie Ann
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Furumura, Yumiko
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lebedko, Maria
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Li, Song
Thuật ngữ xác định vai trò Editor
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4719
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4719
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4719
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Ghi chú Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông
410.1 CR314-ISách ngoại vănCho mượn2018-12-19 NV.00075832018-12-19Đại học Thăng Long2018-12-15Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2018-12-19Kho ngoại vănSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L