Preparing teachers to teach English as an international language (Biểu ghi số 15998)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01923cam a2200349 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 19423597
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190612082601.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161230s2017 enk b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781783097029
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781783097012
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.071
Số thứ tự PR206A
245 00 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Preparing teachers to teach English as an international language
Thông tin trách nhiệm edited by Aya Matsuda.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Bristol:
Tên nhà xuất bản, phát hành Multilingual Matters,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxi, 254 pages ;
Khổ 24 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư New perspectives on languange and education
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This book explores ways to prepare teachers to teach English as an International Language (EIL) and provides theoretically-grounded models for EIL-informed teacher education. The volume includes two chapters that present a theoretical approach and principles in EIL teacher education, followed by a collection of descriptions of field-tested teacher education programs, courses, units in a course, and activities from diverse geographical and institutional contexts, which together demonstrate a variety of possible approaches to preparing teachers to teach EIL. The book helps create a space for the exploration of EIL teacher education that cuts across English as a Lingua Franca, World Englishes and other relevant scholarly communities.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English language
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English teachers
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Teachers
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Communication, International.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Intercultural education.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giảng dạy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Matsuda, Aya,
Thuật ngữ xác định vai trò editor.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5250
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5250
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5250
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Không cho mượn Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt
Sẵn sàng2018-12-15Đại học Thăng Long1Sách ngoại vănĐại học Thăng Long2018-12-202018-12-20Cho mượn 2019-02-192019-01-18Sẵn sàngKho ngoại vănSẵn sàng428.071 PR206ANV.0007585

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L