Mind in Society (Biểu ghi số 16001)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02475pam a2200301 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 3806049
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190105154756.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 851017s1986 mauc b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780674576292
041 1# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 155.7
Số thứ tự M311D
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Vygotsky, L. S.
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Mind in Society
Thông tin trách nhiệm L. S. Vygotsky , Edited by: Michael Cole , EVera John-Steiner, Sylvia Scribner, Ellen Souberman
Thông tin khác về nhan đề : Development of Higher Psychological Processes
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Harvard University Presss:
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1978.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 157 p. :
Khổ 21 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The great Russian psychologist L. S. Vygotsky has long been recognized as a pioneer in developmental psychology. But somewhat ironically, his theory of development has never been well understood in the West. Mind in Society should correct much of this misunderstanding. Carefully edited by a group of outstanding Vygotsky scholars, the book presents a unique selection of Vygotsky's important essays, most of which have previously been unavailable in English.

The Vygotsky who emerges from these pages can no longer be glibly included among the neobehaviorists. In these essays he outlines a dialectical-materialist theory of cognitive development that anticipates much recent work in American social science. The mind, Vygotsky argues, cannot be understood in isolation from the surrounding society. Man is the only animal who uses tools to alter his own inner world as well as the world around him. From the handkerchief knotted as a simple mnemonic device to the complexities of symbolic language, society provides the individual with technology that can be used to shape the private processes of mind. In Mind in Society Vygotsky applies this theoretical framework to the development of perception, attention, memory, language, and play, and he examines its implications for education. The result is a remarkably interesting book that is bound to renew Vygotsky's relevance to modern psychological thought.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tâm lý học phát triển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Trí nhớ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Xã hội
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Cole, Michael
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng John-Steiner, EVera
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Souberman, Ellen
Thuật ngữ xác định vai trò Edited
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4699
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4699
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4699
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Kho tài liệu Ghi chú Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt
155.7 M311DSách ngoại vănĐại học Thăng LongKho ngoại văn2018-12-15 Sẵn sàng2018-12-21Cho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàng2018-12-21Sẵn sàng2018-12-21NV.0007595

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L