Cultural linguistics : (Biểu ghi số 16002)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02804cam a2200337 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 19867100
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190122103507.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170807s2017 ne ad b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9789027204110
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9789027204127
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.44
Số thứ tự C510T
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Sharifian, Farzad,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cultural linguistics :
Thông tin khác về nhan đề cultural conceptualisations and language
Thông tin trách nhiệm Farzad Sharifian, Monash University.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Amsterdam, Netherlands:
Tên nhà xuất bản, phát hành John Benjamins Publishing Co,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang viii, 171 pages :
Các đặc điểm vật lý khác color illustrations, color charts ;
Khổ 25 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Cognitive linguistic studies in cultural contexts (CLSCC),
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (pages 151-164) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This ground-breaking book marks a milestone in the history of the newly developed field of Cultural Linguistics, a multidisciplinary area of research that explores the relationship between language and cultural conceptualisations. The most authoritative book in the field to date, it outlines the theoretical and analytical framework of Cultural Linguistics, elaborating on its key theoretical/analytical notions of cultural cognition, cultural schema, cultural category, and cultural metaphor. In addition, it brings to light a wide array of cultural conceptualisations drawn from many different languages and language varieties. The book reveals how the analytical tools of Cultural Linguistics can produce in-depth and insightful investigations into the cultural grounding of language in several domains and subdisciplines, including embodiment, emotion, religion, World Englishes, pragmatics, intercultural communication, Teaching English as an International Language (TEIL), and political discourse analysis. By presenting a comprehensive survey of recent research in Cultural Linguistics, this book demonstrates the relevance of the cultural conceptualisations encoded in language to all aspects of human life, from the very conceptualisations of life and death, to conceptualisations of emotion, body, humour, religion, gender, kinship, ageing, marriage, and politics. This book, in short, is a must-have reference work for scholars and students interested in Cultural Linguistics.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Language and culture.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Intercultural communication.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Cognitive grammar.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Anthropological linguistics.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học văn hóa.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Truyền thông đa văn hóa.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giảng dạy tiếng Anh
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4716
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4716
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4716
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Đăng ký cá biệt Số lần ghi mượn Ghi chú Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Nguồn phân loại Thư viện hiện tại
2018-12-21Sẵn sàng2018-12-21Sẵn sàngSách ngoại văn2019-12-31NV.000758912018-12-15306.44 C510TĐại học Thăng Long2020-05-20Cho mượnSẵn sàngKho ngoại văn Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L