Varieties of English 4 (Biểu ghi số 16009)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01743cam a22002654a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14607037
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190612153948.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 061024s2008 at a b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9783110196382
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 415
Số thứ tự V100R
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Mesthrie, Rajend
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Edited
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Varieties of English 4
Thông tin trách nhiệm Edited by Rajend Mesthrie
Thông tin khác về nhan đề : Africa, South and Southeast Asia
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Berlin, Germany:
Tên nhà xuất bản, phát hành Mouton de Gruyter,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 655 p. :
Khổ 23 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This volume gives a detailed overview of the varieties of English spoken in Africa, South and Southeast Asia, including L1 varieties (such as White South African or St Helena English), L2 varieties (such as Cameroon, Pakistani, or Malaysian English) as well as pidgins and creoles (such as Nigerian or Ghanaian Pidgin).

The chapters, written by widely acclaimed specialists, provide concise and comprehensive information on the phonological, morphological and syntactic characteristics of each variety discussed.

The articles are followed by exercises and study questions. The exercises are geared towards students and can be used for classroom assignments as well as for self study in preparation for exams. Instructors can use the exercises, sound samples and interactive maps to enhance their classroom presentations and to highlight important language features.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Âm vị học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hình thái
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Cú pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5267
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5267
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5267
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ghi chú Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Không cho mượn Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Kho tài liệu Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại
2018-12-152018-12-21NV.0007622Cho mượnĐại học Thăng Long2018-12-21415 V100R2018-12-21Sẵn sàngSách ngoại vănKho ngoại văn Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L