Mô hình công tác xã hội trong hỗ trợ câu lạc bộ người mắc bệnh mạn tính (Nghiên cứu tại khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai) (Biểu ghi số 16025)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01767nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190319151449.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 361.3
Số thứ tự M450H
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Trần Thị Minh Hằng
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Mô hình công tác xã hội trong hỗ trợ câu lạc bộ người mắc bệnh mạn tính (Nghiên cứu tại khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai)
Thông tin trách nhiệm Trần Thị Minh Hằng; Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc
Thông tin khác về nhan đề /(Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng Long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2018.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 93 tr.;
Khổ 29 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văn
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải - Nghiên cứu thực trạng về hoạt động hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội trong câu lạc bộ người mắc bệnh mạn tính tại khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai)
- Áp dụng phương pháp công tác xã hội nhóm nhằm hỗ trợ mô hình câu lạc bộ người mắc bệnh mạn tính và đề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện để phát triển mô hình CLB người bệnh trên diện rộng.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Công tác xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bệnh suy thận mạn tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do C00486
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng PGS.TS. Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4808
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4808
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4808
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận văn cao học
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Không cho mượn Nguồn phân loại Ghi chú Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung
Sẵn sàngLuận văn cao họcCho mượn 2018-11-25Sẵn sàngĐại học Thăng Long2018-12-25Kho luận văn cao họcĐại học Thăng LongSẵn sàngLVCH.006742018-12-25361.3 M450H2018-12-25

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L