Fundamentals of psycholinguistics (Biểu ghi số 16035)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02289cam a2200313 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16069004
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190111091025.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100126s2011 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781405191524
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781405191470
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 401.9
Số thứ tự F512D
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Fernández, Eva M.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Fundamentals of psycholinguistics
Thông tin trách nhiệm Eva M. Fernández and Helen Smith Cairns.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Chichester, West Sussex [England] ;
-- Malden, MA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley-Blackwell,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 316 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 23 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Fundamentals of linguistics
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. [276]-298) and indexes.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Introducing the fundamental issues in psycholinguistics, this book explores the amazing story of the unconscious processes that takeplace when humans use language. It is an ideal text forunder graduates taking a first course in the study of language.

Topics covered include the biological foundations of language;acquisition of first and second languages in children and adults;the mental lexicon; and speech production, perception, andprocessing
Structured as an engaging narrative that takes the reader froman idea in the mind of a speaker to its comprehension in the mindof the hearer
Reflects the latest empirical developments inpsycholinguistics, and is illustrated throughout with examples frombilingual as well as monolingual language processing, secondlanguage acquisition, and sign languages
Student-friendly features include chapter-by-chapter studyquestions and discussion summaries; the appendix offers anexcellent overview of experimental designs in psycholinguistics,and prepares students for their own research
Written by an internationally-regarded author team, drawing onforty years of experience in teaching psycholinguistics
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Psycholinguistics.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tâm lý học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nghiên cứu ngôn ngữ.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Cairns, Helen Smith.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4704
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4704
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4704
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Ghi chú Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại
2018-12-28Sẵn sàngKho ngoại vănCho mượnSẵn sàng2018-12-28Đại học Thăng LongNV.00076052018-12-28Sách ngoại văn2018-12-15Đại học Thăng LongSẵn sàng 401.9 F512D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L