The Handbook of Conversation Analysis (Biểu ghi số 16036)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02168cam a2200313 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16069004
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190612094227.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100126s2011 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781118941294
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302.3
Số thứ tự H105B
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Sidnell, Jack
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Editor
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề The Handbook of Conversation Analysis
Thông tin trách nhiệm Editor: Jack Sidnell, Tanya Stivers
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Chichester, West Sussex [England] ;
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley-Blackwell,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 823 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 23 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Presenting a comprehensive, state-of-the-art overview oftheoretical and descriptive research in the field, The Handbookof Conversation Analysis brings together contributions byleading international experts to provide an invaluable informationresource and reference for scholars of social interaction acrossthe areas of conversation analysis, discourse analysis, linguisticanthropology, interpersonal communication, discursive psychologyand sociolinguistics.

Ideal as an introduction to the field for upper levelundergraduates and as an in-depth review of the latest developmentsfor graduate level students and established scholars
Five sections outline the history and theory, methods,fundamental concepts, and core contexts in the study ofconversation, as well as topics central to conversationanalysis
Written by international conversation analysis experts, thebook covers a wide range of topics and disciplines, from reviewingunderlying structures of conversation, to describing conversationanalysis' relationship to anthropology, communication, linguistics,psychology, and sociology
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Psycholinguistics.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tâm lý học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nghiên cứu ngôn ngữ.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phân tích hội thoại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phân tích diễn ngôn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giao tiếp
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Stivers, Tanya
Thuật ngữ xác định vai trò Editor
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5259
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5259
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5259
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Kho tài liệu Thư viện sở hữu
Sách ngoại văn2018-12-28NV.0007604Đại học Thăng LongSẵn sàng 302.3 H105BCho mượnSẵn sàng2018-12-282018-12-28Sẵn sàng2018-12-15Kho ngoại vănĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L