Teaching and assessment in EIL classrooms (Biểu ghi số 16151)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02601cam a22003258i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18628058
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190122103842.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150522s2015 nyu b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781138782679
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.071
Số thứ tự CR314-I
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân McKay, Sandra.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Teaching and assessment in EIL classrooms
Thông tin trách nhiệm By Sandra Lee McKay and James Dean Brown.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York:
Tên nhà xuất bản, phát hành Routledge,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 179 pages,
Khổ 12 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Esl & applied linguistics professional series
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải English today is a global language embedded in a great variety of social contexts, resulting in linguistic and pedagogical variation. Taking a new look at the teaching and assessing of English as an international language (EIL), this text highlights overarching principles and provides specific strategies for responding to questions and challenges posed by the changing demographics of English language learners and users around the world.

Teaching and Assessment in EIL Classrooms

introduces an original, coherent framework in which needs analysis, pedagogical principles, and assessment are integrated

describes variables that influence effective teaching and assessment and the characteristics of various EIL teachers and learners

emphasizes that pedagogical and assessment decisions need to be based on the learning and teaching needs of each specific EIL context

includes specific principles and strategies for teaching and assessing grammar, oral language, and literacy skills in EIL classrooms

provides strategies for integrating computer-mediated language into EIL classrooms in ways that promote cross-cultural awareness, language development, and individualized learning

Timely, accessible, and practical, this text for graduate and pre- and in-service courses on language teaching and assessment is at the forefront in providing valuable information and guidance for enabling principled and context-sensitive praxis in EIL classrooms worldwide.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English language
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Communication, International.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lớp học EIL
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Người học EIL
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Brown, James Dean.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4717
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4717
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4717
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Không cho mượn Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ghi chú
 Đại học Thăng LongKho ngoại văn2019-01-10428.071 CR314-ISẵn sàngĐại học Thăng LongCho mượnSách ngoại văn2019-01-102019-01-10NV.0007612Sẵn sàngSẵn sàng2018-12-15

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L