Language and Intercultural Communication in the New Era (Biểu ghi số 16152)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02210cam a22002898i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18628058
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190612151357.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150522s2015 nyu b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781138782679
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.071
Số thứ tự L106U
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Sharifian, Farzad
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Language and Intercultural Communication in the New Era
Thông tin trách nhiệm Farzad Sharifian, Maryam Jamarani
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York:
Tên nhà xuất bản, phát hành Routledge,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 315 pages,
Khổ 23 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Studies of intercultural communication in applied linguistics initially focused on miscommunication, mainly between native and non-native speakers of English. The advent of the twenty-first century has witnessed, however, a revolution in the contexts and contents of intercultural communication; technological advances such as chat rooms, emails, personal weblogs, Facebook, Twitter, mobile text messaging on the one hand, and the accelerated pace of people’s international mobility on the other have given a new meaning to the term 'intercultural communication'.

Given the remarkable growth in the prevalence of intercultural communication among people from many cultural backgrounds, and across many contexts and channels, conceptual divides such as 'native/non-native' are now almost irrelevant. This has caused the power attached to English and native speaker-like English to lose much of its automatic domination. Such developments have provided new opportunities, as well as challenges, for the study of intercultural communication and its increasingly complex nature. This book showcases recent studies in the field in a multitude of contexts to enable a collective effort towards advancements in the area.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Communication
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học ứng dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giao tiếp đa văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Jamarani, Maryam
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5260
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5260
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5260
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Ngày ghi mượn cuối Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Số lần ghi mượn Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Ghi chú Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Không cho mượn
Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongSẵn sàng2019-01-18Sẵn sàngSách ngoại vănNV.0007607Sẵn sàng2019-01-102019-01-101Kho ngoại văn2019-02-192018-12-15 428.071 L106UCho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L