Teaching English as an international language : (Biểu ghi số 16159)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02223cam a2200337 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 19782443
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190122152357.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170712s2018 nyu b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781138231184
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.071
Số thứ tự T200CH
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Marlina, Roby
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Teaching English as an international language :
Thông tin khác về nhan đề implementing, reviewing, and re-envisioning world Englishes in language education /
Thông tin trách nhiệm by Roby Marlina.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản First edition.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York:
Tên nhà xuất bản, phát hành Taylor & Francis Ltd,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2018.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang ix, 285 pages ;
Khổ 24 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Routledge studies in world Englishes ;
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải How do teachers inspire students to learn to appreciate different Englishes? Has anyone tried to teach world Englishes? If so, what do they do and how do they feel about it? Most importantly, do students see the benefits in learning about world Englishes? This book responds to these questions by 1) offering a clear and solid foundation for the development of EIL-oriented curricula in an English Language program and a teacher education program, 2) critically reviewing the current pedagogical principles and practices of teaching EIL, and 3) offering an alternative way of conceptualising and teaching EIL. Using a 3-year undergraduate program of EIL in an Australian university as a research site, this book provides a detailed account of actual classroom practices that raise students' awareness of World Englishes and engage them in learning how to communicate interculturally. This book is the first of its kind that explores the teaching of EIL in a country where English is a predominant and national language.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English language
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Communication, International.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English teachers
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Dạy tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giảng dạy EIL
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4720
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4720
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4720
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ghi chú Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại
2018-12-152019-01-10NV.0007614Sẵn sàngSẵn sàngCho mượn2019-01-10Kho ngoại văn Sách ngoại văn2019-01-10Sẵn sàngĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long428.071 T200CH

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L