Introduction to mass communication (Biểu ghi số 1616)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01206nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105438.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073378909
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131023b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302.23
Chỉ số ấn phẩm I311T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Baran, Stanley J.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Introduction to mass communication
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) media literacy and culture
Thông tin trách nhiệm Stanley J. Baran
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 6th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv,450, [42] p.
Các đặc điểm vật lý khác col. ill.
Khổ 28 cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. R-1 - R-12) and index
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Những kiến thức về truyền thông đại chúng, văn hoá và truyền thông. Nhập môn truyền thông và văn hoá. Các ngành công nghiệp truyền thông: sách, báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet. Sự hỗ trợ của các ngành công nghiệp: quan hệ công chúng và quảng cáo. Văn hoá truyền thông trong kỷ nguyên thông tin.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phương tiện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông đại chúng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Bổ sung nhận chờ biên mục
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 14/10/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ghi chú Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế
2014-09-042013-10-14Sách ngoại vănĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàng302.23 I311TĐại học Thăng Long Cho mượnSẵn sàngNV.0003858Kho ngoại vănSẵn sàng2014-09-04
2014-09-042013-10-14Sách ngoại vănĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàng302.23 I311TĐại học Thăng Long Cho mượnSẵn sàngNV.0003859Kho ngoại vănSẵn sàng2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L