Doing corpus linguistics (Biểu ghi số 16160)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02465cam a2200301 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18556245
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190612152436.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150407s2016 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781138024618
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 420.1
Số thứ tự D400-I
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Crawford, William J.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Doing corpus linguistics
Thông tin trách nhiệm William J. Crawford and Eniko Csomay.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 1 edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York:
Tên nhà xuất bản, phát hành Routledge,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xii, 163 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 24 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Doing Corpus Linguistics offers a practical step-by-step introduction to corpus linguistics, making use of widely available corpora and of a register analysis-based theoretical framework to provide students in Applied Linguistics and TESOL with the understanding and skills necessary to meaningfully analyze corpora and carry out successful corpus-based research. Divided into three parts – Introduction to Doing Corpus Linguistics and Register Analysis; Searches in Available Corpora; and Building Your Own Corpus, Analyzing Your Quantitative Results, and Making Sense of Data – the book emphasizes hands-on experience with performing language analysis research and in interpreting findings in a meaningful and engaging way. Readers are given multiple opportunities to analyze and apply language data by completing smaller tasks and corpus projects using publicly available corpora. The book also takes readers through the process of building a specialized corpus designed to answer a specific research question and provides detailed information on completing a final research project that includes both a written paper and an oral presentation of their specific research projects. Doing Corpus Linguistics provides students in applied linguistics and TESOL with the opportunity to gain proficiency in the technical and interpretive aspects of corpus research and to encourage them to participate in the growing field of corpus linguistics.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Corpora (Linguistics)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Linguistic analysis (Linguistics)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phân tích ngôn ngữ
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Csomay, Eniko,
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5263
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5263
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5263
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Không cho mượn Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu
2018-12-152019-01-11Sách ngoại văn2019-01-11Cho mượn2019-01-11Sẵn sàngSẵn sàng420.1 D400-ISẵn sàng NV.0007613Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongKho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L