Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Biểu ghi số 1638)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00975nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105438.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 14000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm PH561PH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Văn Sự
Mục từ liên quan Giảng viên Tiếng Anh
110 ## - Mục từ chính -- Tên tập thể
Cơ quan, tổ chức cấp dưới Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) English Methodology
Thông tin trách nhiệm Lê Văn Sự
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 132tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các phương pháp giảng dạy dành cho sinh viên cao đẳng, đại học sư phạm chuyên nghành Tiếng Anh như giáo học pháp đại cương, giáo học pháp bộ môn, soạn giáo án, bài kiểm tra, đánh giá giảng dạy.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Giá thay thế Không cho mượn Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Giá bổ sung
2014-09-04Sẵn sàngKM.000193428000.00Cho mượn428 PH561PHKho mượnSẵn sàngĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-042014-09-04 Đại học Thăng LongSẵn sàng14000.00
2014-09-04Sẵn sàngKM.000193528000.00Cho mượn428 PH561PHKho mượnSẵn sàngĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-042014-09-04 Đại học Thăng LongSẵn sàng14000.00
2014-09-04Sẵn sàngKM.000206528000.00Cho mượn428 PH561PHKho mượnSẵn sàngĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-042014-09-04 Đại học Thăng LongSẵn sàng14000.00

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L