Thả lòng theo bút (Record no. 16543)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00834nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190503144731.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 190503b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786048915421
Giá tiền 120.000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 952.033
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Kenko Hoshi
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Thả lòng theo bút
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Hồng Đức,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 256 tr.;
Khổ 21 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giới thiệu những nét văn hóa cũng như các công trình văn hóa đặc trưng của Nhật Bản như: nhân vật lịch sử; đền, chùa, viện, địa danh, tác phẩm, lễ hội...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nhật Bản
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lịch sử
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Thị Chung Toàn
Thuật ngữ xác định vai trò Dịch
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Ngày ghi mượn cuối
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 03/05/2019   952.033 TH100L KM.0009512 03/05/2019 03/05/2019 Tài liệu kho mượn 2019-05-02  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 03/05/2019   952.033 TH100L KM.0009513 03/05/2019 03/05/2019 Tài liệu kho mượn 2019-05-02  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 03/05/2019   952.033 TH100L KM.0009514 03/05/2019 03/05/2019 Tài liệu kho mượn 2019-05-02  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 03/05/2019   952.033 TH100L KM.0009515 03/05/2019 03/05/2019 Tài liệu kho mượn 2019-05-02  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 03/05/2019 1 952.033 TH100L KM.0009516 09/09/2020 03/05/2019 Tài liệu kho mượn 2019-05-02 28/05/2020
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 03/05/2019   952.033 TH100L KM.0009517 03/05/2019 03/05/2019 Tài liệu kho mượn 2019-05-02  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 03/05/2019   952.033 TH100L KM.0009518 03/05/2019 03/05/2019 Tài liệu kho mượn 2019-05-02  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 03/05/2019   952.033 TH100L KM.0009519 03/05/2019 03/05/2019 Tài liệu kho mượn 2019-05-02  

Powered by Koha