Ethics and the conduct of business (Biểu ghi số 1657)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01306nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105438.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0131947214
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110307b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 174.4
Chỉ số ấn phẩm E200TH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Boatright, John Raymond
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Ethics and the conduct of business
Thông tin trách nhiệm John R. Boatright
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 5th ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Upper Saddle River, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành Pearson Prentice Hall
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang ix, 451 p.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... This comprehensive and balanced book gives a thorough treatment of the most prominent issues of business ethics and the major positions and arguments on these issues. An abundance of case studies help illustrate topics such as: whistle-blowing, discrimination and affirmative action, occupational health and safety, ethics in finance, and ethics in international business. For professionals in the field who want an up-to-date discussion of the most prominent issues of business ethics.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business ethics
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Social responsibility of business
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đạo đức doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nga
-- 07/03/2011
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ghi chú Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Kho tài liệu
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013202014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013212014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013222014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013232014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013242014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013542014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013552014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013562014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00013882014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00018192014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00043832014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00043842014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00043852014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042016-04-27Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00043862014-09-04Kho ngoại văn
2011-03-07Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long174.4 E200TH Sách ngoại vănNV.00043872014-09-04Kho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L