The crucible of language : (Biểu ghi số 16595)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01703cam a2200301 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18645379
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190529135010.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150605s2015 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781107561038
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 401.43
Số thứ tự CR506-I
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Evans, Vyvyan,
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm author.
245 14 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề The crucible of language :
Thông tin khác về nhan đề how language and mind create meaning
Thông tin trách nhiệm Vyvyan Evans.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge, United Kingdom;
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 359 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 24 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (pages 334-355) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "From the barbed, childish taunt on the school playground, to the eloquent sophistry of a lawyer prising open a legal loophole in a court of law, meaning arises each time we use language to communicate with one another. How we use language - to convey ideas, make requests, ask a favour, and express anger, love or dismay - is of the utmost importance; indeed, linguistic meaning can be a matter of life and death. In The Crucible of Language, Vyvyan Evans explains what we know, and what we do, when we communicate using language; he shows how linguistic meaning arises, where it comes from, and the way language enables us to convey the meanings that can move us to tears, bore us to death, or make us dizzy with delight. Meaning is, he argues, one of the final frontiers in the mapping of the human mind"--
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Semantics.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Cognitive grammar.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Psycholinguistics.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ nghĩa.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tâm lý học.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Nguồn phân loại Ngày bổ sung Kho tài liệu Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu
 2019-05-29Kho ngoại vănĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long2018-12-152019-05-29Cho mượnSẵn sàng2019-05-29401.43 CR506-INv.0007627Sẵn sàngSách ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L