Đánh giá sự sáng tạo trong pha chế Barista tại Stabucks và The Coffee House (Biểu ghi số 16609)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01716nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190820143022.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự Đ107G
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Đoàn Việt Hà
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Đánh giá sự sáng tạo trong pha chế Barista tại Stabucks và The Coffee House
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành)
Thông tin trách nhiệm Đoàn Việt Hà, Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trần Thăng Long
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2018.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 61 tr.;
Khổ 30cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Tìm hiểu về sự sáng tạo trong công việc của nhân viên pha chế tại 2 cửa hàng đồ uống Stabucks Duy Tân và The Coffee House Thái Hà, từ đó bước đầu đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao tính sáng tạo thông qua góp phần hoàn thiện, thay đổi, phát triển công tác đào tạo nhân viên làm việc trong nghề pha chế Barista, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh của cơ sở cung ứng dịch vụ đồ uống
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Pha chế Barista
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Stabucks
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do The Coffee House
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A24736
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng ThS. Phạm Trần Thăng Long
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5365
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5365
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5365
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Kho tài liệu Ngày bổ sung Không cho mượn Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Số lần ghi mượn Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng
2019-07-31658.4 Đ107G2019-12-02Khóa luận tốt nghệpKhóa luận tốt nghiệp2019-07-31Cho mượnLV.0003909Sẵn sàng2019-08-012Đại học Thăng LongSẵn sàng 2019-10-16Đại học Thăng LongSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L