Nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại Khách sạn Pullman Hà Nội (Biểu ghi số 16613)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01480nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190821144740.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự N122C
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Lưu Thị Linh
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại Khách sạn Pullman Hà Nội
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Thông tin trách nhiệm Lưu Thị Linh, Giáo viên hướng dẫn: ThS. Mai Tiến Dũng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2019.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 52 tr.;
Khổ 30cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại khách sạn Pullman Hà Nội, từ đó làm rõ thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn này.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chất lượng dịch vụ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kinh doanh ăn uống
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Khách sạn Pullman
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A27964
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng ThS. Mai Tiến Dũng
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5432
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5432
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5432
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Ghi chú Kho tài liệu Số lần ghi mượn Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Không cho mượn
Đại học Thăng Long2019-07-312019-07-312019-10-02658.4 N122CSẵn sàng2019-08-01Khóa luận tốt nghiệp1Khóa luận tốt nghệpLV.0003915 Sẵn sàng2019-10-02Sẵn sàngĐại học Thăng LongCho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L