Phát triển du lịch bền vững tại quần thể hang động Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình (Biểu ghi số 16623)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01582nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190821132849.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự PH110T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Trịnh Thị Thu Hương
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Phát triển du lịch bền vững tại quần thể hang động Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Thông tin trách nhiệm Trịnh Thị Thu Hương, Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2019.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 74 tr.;
Khổ 30cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng khai thác du lịch bền vững tại quần thể hang Sơn Đoòng - Quảng Bình. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp và đề xuất một số một số kiến nghị nhằm thúc đầy hoạt động du lịch tại đây.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Du lịch bền vững
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hang Sơn Đoòng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A27282
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng PGS.TS. Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5415
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5415
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5415
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Không cho mượn Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Ghi chú Ký hiệu phân loại Số lần ghi mượn Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế
Đại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng LongLV.0003924Cho mượn2019-09-242019-08-012019-08-01658.4 PH110T1Khóa luận tốt nghệp2019-09-24Sẵn sàng Sẵn sàngKhóa luận tốt nghiệp2019-08-01

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L