Phát triển du lịch văn hóa ở chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội (Biểu ghi số 16628)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01437nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190820140025.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự PH110T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Đỗ Thị Thùy Linh
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Phát triển du lịch văn hóa ở chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Thông tin trách nhiệm Đỗ Thị Thùy Linh, Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Khoa
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2018.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 79 tr.;
Khổ 30cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu du lịch văn hóa ở chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp cho chính quyền địa phương về hoạt động du lịch văn hóa ở chùa Trầm.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Du lịch văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chùa Trầm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A24357
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng ThS. Nguyễn Đức Khoa
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5357
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5357
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5357
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Số lần ghi mượn Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ngày ghi mượn cuối Nguồn phân loại Không cho mượn Kho tài liệu Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Ghi chú Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông
1Khóa luận tốt nghệpĐại học Thăng Long2019-09-24 Cho mượnKhóa luận tốt nghiệpĐại học Thăng Long2019-08-012019-08-012019-09-24LV.0003931658.4 PH110TSẵn sàngSẵn sàng2019-08-01Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L