Thực trạng và giải pháp phát triển điểm đến Vân Đồn, Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020 (Record no. 16642)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01502nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220305145440.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự TH522T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Lê Mạnh Dũng
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Thực trạng và giải pháp phát triển điểm đến Vân Đồn, Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2019.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 41 tr.;
Khổ 30cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu thực trạng phát triển điểm đến Vân Đồn những thuận lợi và hạn chế . Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tại huyện đảo Vân Đồn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển điểm đến
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Vân Đồn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A27113
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng TS. Trịnh Xuân Dũng
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 05/08/2019   658.4 TH522T LV.0003944 05/08/2019 05/08/2019 Khóa luận tốt nghệp 2019-08-01

Powered by Koha