Du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại khách sạn Công Đoàn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Record no. 16683)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01575nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220307094327.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự D500L
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Vũ Thu Thảo
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại khách sạn Công Đoàn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2019.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 50 tr.;
Khổ 30cm.
Các đặc điểm vật lý khác ảnh,
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Nghiên cứi thực trạng hoạt động khai thác các loại hình du lịch nước khoáng tại Kim Bôi. Đề ra các kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nước khoáng tại khách sạn Công Đoàn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Du lịch chữa bệnh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chữa bệnh bằng nước khoáng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Khách sạn Công Đoàn,
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A27628
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng TS. Trịnh Xuân Dũng
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2416
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2416
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2416">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2416</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 06/08/2019 1 658.4 D500L LV.0003985 09/10/2019 09/10/2019 06/08/2019 Khóa luận tốt nghệp 2019-08-01

Powered by Koha