Giải pháp phát triển du lịch tại điểm đến Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (Biểu ghi số 16697)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01547nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190821153427.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự GI-103P
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Nguyễn Cao Minh
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giải pháp phát triển du lịch tại điểm đến Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Cao Minh; Giáo viên hướng dẫn: TS. Trịnh Xuân Dũng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2019.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 52 tr.;
Khổ 30cm.
Các đặc điểm vật lý khác ảnh,
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Hệ thống hóa những kiến thức đã học về điểm đến du lịch và những yếu tố cấu thành điểm đến du lịch. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch tại Cát Bà. Đề xuất giải pháp, kiếm nghị nhằm nâng chất lượng hoạt động tại khu du lịch Cát Bà,
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Cát Bà
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A28127
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng TS. Trịnh Xuân Dũng
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5439
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5439
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5439
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Không cho mượn Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Ghi chú Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Số lần ghi mượn Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Ngày ghi mượn cuối Ngày bổ sung
Cho mượnĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongSẵn sàng658.4 GI-103PKhóa luận tốt nghệpSẵn sàng 2019-10-122019-08-01LV.0003999Khóa luận tốt nghiệp42019-08-07Sẵn sàng2019-10-122019-08-07

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L