HBR guide to leading teams (Biểu ghi số 16842)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01606cam a2200289 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18511379
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190909094233.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150302t2015 mau 000 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781633690417
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự HBR
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Shapiro, Mary.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề HBR guide to leading teams
Thông tin trách nhiệm Mary Shapiro.
246 3# - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Harvard Business Review guide to leading teams
246 30 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Guide to leading teams
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston:
Tên nhà xuất bản, phát hành Harvard Business Review Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xv, 165 pages ;
Khổ 23 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Harvard business review guides
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải How often have you sat in team meetings complaining to yourself, “Why does it take forever for this group to make a simple decision? What are we even trying to achieve?” As a team leader, you have the power to improve things. It’s up to you to get people to work well together and produce results.

Written by team expert Mary Shapiro, the HBR Guide to Leading Teams will help you avoid the pitfalls you’ve experienced in the past by focusing on the often-neglected people side of teams. With practical exercises, guidelines for structured team conversations, and step-by-step advice, this guide will help you:

Pick the right team members
Set clear, smart goals
Foster camaraderie and cooperation
Hold people accountable
Address and correct bad behavior
Keep your team focused and motivated
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Teams in the workplace
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Leadership.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Khả năng lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Làm việc nhóm
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Không cho mượn Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ghi chú Kho tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt
Cho mượn2019-09-092019-09-09Sẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàng2019-08-08Kho ngoại vănĐại học Thăng Long658.4 HBR 2019-09-09Sẵn sàngĐại học Thăng LongNV.0007834
Cho mượn2019-09-092019-09-09Sẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàng2019-08-08Kho ngoại vănĐại học Thăng Long658.4 HBR 2019-09-09Sẵn sàngĐại học Thăng LongNV.0007835

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L