The practice of adaptive leadership : (Record no. 16875)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01206cam a2200301 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15638053
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190919092829.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 090225s2009 maua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781422105764
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Heifetz, Ronald A.
245 14 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề The practice of adaptive leadership :
Thông tin khác về nhan đề tools and tactics for changing your organization and the world
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, Mass. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Harvard Business Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 326 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. [299]-301) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải A hands-on, practical guide, "Practice of Adaptive Leadership" contains stories, tools, diagrams, cases, and worksheets to help managers develop their skills as leaders who are able to take people outside their comfort zones and address the toughest challenges.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Leadership.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational change.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phong cách lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nhà quản lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tổ chức
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Grashow, Alexander.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Linsky, Martin.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 19/09/2019   658.4 PR101T NV.0007977 19/09/2019 19/09/2019 Sách ngoại văn 2019-08-08

Powered by Koha